WAT IS ISO

ISO staat voor "International Organization for Standardization". De ISO norm werd in 1984 geïntroduceerd om ondernemingen behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen van kwaliteitsmanagementsystemen.

Lees meer >>

WIE IS KK&A

Kamphuis Kwaliteitsmanagement & Advies is een zelfstandige onderneming (2012) die zich richt op de begeleiding en advisering van ISO 9001 en (NATO) AQAP 2100 serie certificeringtrajecten voor met name het MKB sector.

Lees meer >>

WAAROM KK&A

Bij veel bedrijven in de MKB sector ontbreekt het aan expertise en/of capaciteit om zelf een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en te laten certificeren, terwijl de intrinsieke behoefte hieraan vaak wel aanwezig is.

Lees meer >>

Wilt u nadere informatie over kwaliteitsmanagement?

Klik hier

ISO 9001-2015

In september 2015 is de laatste versie van de NEN-EN-ISO 9001:2015 gepubliceerd. Deze versie is de opvolger van de ISO 9001-2008 en is gebaseerd op Annex SL - de nieuwe High Level Structure (HLS). Deze HLS houdt in dat alle ISO standaarden zijn (of nog worden) opgebouwd op basis van een uniforme standaard structuur, waardoor de normen beter op elkaar aansluiten.

Uitgangspunten ISO 9001:2015:

  • Focus op leiderschap en betrokkenheid bij het topmanagement
  • Risico gericht denken
  • Brede kijk op risicomanagement en omgaan met kansen
  • Nadruk op het meten en aanpassen van doelstellingen
  • Communicatie en bewustwording
  • Minder voorgeschreven eisen                                                                                                                       

NATO AQAP 2110 kwaliteitsstandaard:                                                                                                                                                             

De NAVO heeft Allied Quality Assurance Publications (AQAP) uitgegeven ten behoeve van management systemen, bestemd voor bedrijven die aan Defensie leveren. AQAP-normen zijn zogenaamde ISO 9001+ normen, wat inhoud dat de AQAP-norm verwijzingen maakt naar de ISO9001 norm en additionele eisen neerlegt.

Lees meer >>

 
Webdesign door: KEVIN BOKDAM